Категорії

Список коробок по моделям

№0001. 77*80*28мм "Стандарт"

 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 6,50 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,20 грн
 • 5,95 грн
 • 4,50 грн
 • 5,05 грн
 • 7,50 грн
 • 5,05 грн
 • 7,50 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн

№0002. 150*90*20мм "Футляр"

 • 10,50 грн
 • 7,50 грн
 • 10,50 грн
 • 10,50 грн

№0003. 90*90*50мм "Премиум"

 • 18,00 грн
 • 11,65 грн
 • 13,50 грн
 • 16,00 грн
 • 20,00 грн
 • 16,00 грн
 • 12,00 грн
 • 9,00 грн
 • 9,00 грн
 • 14,00 грн
 • 14,00 грн
 • 11,90 грн
 • 16,00 грн
 • 18,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 9,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 9,00 грн
 • 12,00 грн
 • 14,00 грн
 • 12,00 грн
 • 14,00 грн

№0004. 300*300*90мм "Асорти"

 • 48,00 грн
 • 44,00 грн
 • 44,00 грн

№0005. 175*125*98мм "Сумочка"

 • 31,50 грн
 • 15,00 грн
 • 15,00 грн
 • 15,00 грн
 • 15,00 грн
 • 15,40 грн 22,00 грн
 • 19,60 грн 28,00 грн
 • 31,50 грн
 • 8,50 грн
 • 8,50 грн

№0006. 55*55*55мм "Бонбоньерка"

 • 6,50 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 6,50 грн
 • 6,50 грн
 • 6,50 грн
 • 7,15 грн
 • 7,15 грн
 • 7,30 грн
 • 5,25 грн
 • 5,35 грн
 • 6,05 грн

№0007. 450*300*100мм "Гранд"

 • 60,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн
 • 55,00 грн

№0008. 200*95*50мм "Пенал"

 • 16,60 грн
 • 16,60 грн
 • 16,60 грн
 • 17,60 грн
 • 17,50 грн
 • 17,60 грн
 • 13,40 грн
 • 19,95 грн
 • 13,75 грн
 • 20,00 грн
 • 22,50 грн
 • 16,60 грн
 • 16,60 грн
 • 17,50 грн

№0009. 280*230*50мм "Топ"

 • 34,50 грн
 • 34,50 грн
 • 30,80 грн
 • 27,40 грн
 • 41,80 грн
 • 21,56 грн 30,80 грн
 • 20,00 грн
 • 30,50 грн
 • 20,00 грн
 • 30,50 грн
 • 44,50 грн
 • 28,80 грн
 • 30,80 грн
 • 30,80 грн
 • 41,10 грн

№0010. 140*85*45мм "Медиум"

 • 9,00 грн
 • 15,00 грн
 • 20,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 16,00 грн
 • 22,00 грн
 • 9,00 грн
 • 22,00 грн
 • 16,00 грн

№0011. 260*200*90мм "Сюрприз"

 • 35,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн
 • 24,00 грн
 • 24,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн

№0012. 140*350*120мм "Кукольная"

 • 48,00 грн
 • 52,00 грн
 • 48,00 грн

№0013. 70*70*30мм "Натуральная"

 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 7,00 грн
 • 5,60 грн 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,70 грн
 • 5,70 грн
 • 4,90 грн
 • 6,40 грн
 • 4,85 грн
 • 6,40 грн
 • 5,30 грн

№0014. 185*95*35мм "Натуральная 2"

 • 10,00 грн
 • 13,00 грн
 • 13,65 грн
 • 14,00 грн
 • 13,65 грн
 • 8,00 грн
 • 12,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 13,65 грн
 • 13,65 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 11,30 грн
 • 12,00 грн
 • 8,00 грн
 • 7,70 грн
 • 8,00 грн
 • 13,65 грн
 • 8,00 грн
 • 13,65 грн
 • 9,20 грн

№0015. 330*120*110мм "Сундучок"

 • 35,00 грн
 • 28,00 грн
 • 36,00 грн
 • 36,00 грн

№0016. 75*75*75мм "Бонбоньерка классическая"

 • 6,25 грн
 • 10,50 грн
 • 8,30 грн
 • 6,25 грн
 • 7,05 грн
 • 7,05 грн

№0017. 100*100*100мм "Для чашки"

 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 11,20 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 12,00 грн
 • 8,50 грн
 • 12,00 грн
 • 8,50 грн
 • 8,50 грн
 • 16,50 грн
 • 16,50 грн
 • 10,00 грн
 • 12,20 грн

№0018. 70*70*30мм "Для бижутерии / ювелирки"

 • 10,00 грн
 • 13,00 грн
 • 16,50 грн
 • 16,50 грн
 • 1,00 грн
 • 1,20 грн
 • 10,00 грн
 • 1,45 грн
 • 10,00 грн
 • 1,00 грн
 • 1,00 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 1,00 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 9,00 грн
 • 9,00 грн
 • 10,00 грн
 • 6,50 грн
 • 10,00 грн
 • 6,50 грн
 • 10,00 грн
 • 9,00 грн
 • 3,00 грн
 • 3,00 грн
 • 3,00 грн
 • 3,00 грн
 • 3,00 грн
 • 3,00 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн

№0019. 50*50*30мм "Для бижутерии / ювелирки - 2"

 • 4,50 грн
 • 4,50 грн
 • 4,50 грн
 • 6,50 грн
 • 6,50 грн
 • 6,50 грн
 • 5,35 грн
 • 6,05 грн
 • 6,05 грн

№0020. 75*45*90мм "Бонбоньерка - принцесса"

 • 5,05 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн
 • 5,60 грн
 • 3,80 грн
 • 3,30 грн
 • 0,50 грн
 • 0,50 грн
 • 0,50 грн

№0021. 168*78*17мм "Конверт 2"

 • 7,00 грн
 • 13,00 грн
 • 13,00 грн
 • 13,00 грн
 • 13,00 грн

№0022. 130*50*20мм "Браслетная-мини" с ложементом

 • 7,50 грн
 • 7,50 грн
 • 12,50 грн
 • 12,50 грн
 • 12,50 грн

№0023. 90*90*25мм "Квадро"

 • 11,00 грн
 • 18,00 грн
 • 14,00 грн
 • 11,00 грн
 • 1,60 грн
 • 1,60 грн
 • 2,20 грн
 • 2,20 грн
 • 2,20 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн
 • 13,60 грн
 • 8,75 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн
 • 14,55 грн
 • 7,00 грн
 • 11,00 грн
 • 7,00 грн
 • 11,25 грн

№0024. 215*135*70мм "Ваниль"

 • 12,00 грн 15,00 грн
 • 16,70 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн

№0025. 150*150*30мм "Квадриус"

 • 23,30 грн
 • 10,50 грн
 • 10,50 грн

№0026. 60*30*90мм "Париж"

 • 9,90 грн
 • 6,00 грн
 • 6,00 грн
 • 4,50 грн
 • 4,50 грн
 • 5,40 грн

№0027. 140*140*70мм "Подарункова"

 • 23,70 грн
 • 25,00 грн
 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 18,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 22,00 грн
 • 17,50 грн 25,00 грн
 • 22,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 22,00 грн
 • 25,00 грн
 • 22,00 грн
 • 34,50 грн
 • 13,00 грн
 • 20,00 грн
 • 13,00 грн
 • 20,00 грн
 • 24,00 грн
 • 24,00 грн
 • 28,50 грн

№0028. 195*130*50мм "Стильная - мини"

 • 17,00 грн
 • 17,00 грн
 • 29,00 грн
 • 17,00 грн
 • 17,00 грн
 • 17,00 грн
 • 17,00 грн
 • 10,00 грн
 • 10,00 грн
 • 17,00 грн
 • 17,00 грн

№0029. 130*130*160мм "Кондитерская"

 • 21,00 грн
 • 19,60 грн 28,00 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн

№0030. 100*100*150мм "Открытие"

 • 35,00 грн
 • 35,00 грн

№0031. 170*170*30мм "Для набора"

 • 20,00 грн
 • 30,00 грн
 • 20,00 грн
 • 40,00 грн
 • 35,00 грн
 • 2,90 грн
 • 2,90 грн
 • 3,80 грн
 • 3,80 грн
 • 18,35 грн

№0032. 240*160*50мм "Для конфет"

 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 14,00 грн
 • 14,00 грн

№0033. 180*180*60мм "Бавария"

 • 24,70 грн
 • 24,70 грн
 • 26,00 грн
 • 22,00 грн
 • 34,00 грн
 • 26,00 грн
 • 20,00 грн
 • 24,70 грн
 • 24,70 грн
 • 29,65 грн
 • 24,70 грн
 • 24,95 грн
 • 24,70 грн
 • 16,00 грн
 • 22,00 грн
 • 16,00 грн
 • 22,00 грн
 • 24,70 грн
 • 26,00 грн
 • 26,00 грн

№0034. 260*175*175мм "Домик"

 • 28,00 грн
 • 28,00 грн

№0035. 280*90*55мм "Длинная 2"

 • 21,00 грн
 • 21,00 грн
 • 38,00 грн
 • 15,00 грн
 • 15,00 грн

№0036. 110*110*30мм "Сюрприз"

 • 13,00 грн
 • 20,00 грн
 • 22,00 грн
 • 13,00 грн
 • 19,50 грн
 • 19,50 грн
 • 13,50 грн
 • 13,50 грн
 • 21,00 грн
 • 21,00 грн

№0037. 280*180*100мм "Универсальная"

 • 18,00 грн
 • 30,00 грн
 • 20,00 грн
 • 30,00 грн
 • 30,00 грн
 • 30,00 грн
 • 30,00 грн
 • 30,00 грн
 • 4,85 грн
 • 18,00 грн
 • 4,85 грн
 • 28,50 грн
 • 28,50 грн

№0038. 240*80*30мм "Для шоколадки"

 • 6,00 грн
 • 6,00 грн
 • 6,00 грн
 • 3,50 грн
 • 3,50 грн
 • 6,00 грн
 • 3,50 грн
 • 6,00 грн

№0039. 250*200*50мм "Стильная"

 • 27,00 грн
 • 29,00 грн
 • 30,00 грн
 • 42,70 грн
 • 29,00 грн
 • 29,00 грн
 • 27,00 грн
 • 27,00 грн
 • 27,00 грн
 • 19,00 грн
 • 19,00 грн
 • 42,70 грн
 • 42,70 грн
 • 42,70 грн
 • 42,70 грн
 • 42,70 грн
 • 30,00 грн

№0040. 150*150*130мм "Украина"

 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 15,00 грн
 • 15,00 грн

№0041. 100*30*150мм "Большой Париж"

 • 8,80 грн
 • 10,10 грн
 • 10,10 грн
 • 8,80 грн
 • 8,80 грн
 • 6,95 грн
 • 6,95 грн

№0042. 110*110*180мм "Пасхальная"

 • 12,00 грн
 • 14,90 грн
 • 14,90 грн
 • 14,90 грн 19,10 грн
 • 14,90 грн 19,10 грн
 • 11,00 грн
 • 12,00 грн

№0043. 265*155*35мм "Презент"

 • 22,00 грн
 • 22,00 грн
 • 20,90 грн
 • 20,90 грн
 • 20,90 грн
 • 16,00 грн
 • 16,00 грн
 • 20,90 грн

№0044. 208*200*31мм "Пряничная"

 • 24,30 грн
 • 19,00 грн
 • 18,00 грн
 • 13,50 грн
 • 13,50 грн
 • 10,30 грн
 • 18,00 грн
 • 18,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 14,70 грн
 • 14,30 грн
 • 4,80 грн
 • 15,80 грн
 • 4,80 грн

№0045. 215*140*50мм "Техно"

 • 17,50 грн
 • 17,50 грн
 • 17,50 грн
 • 17,50 грн
 • 17,50 грн
 • 17,50 грн
 • 20,50 грн
 • 20,50 грн
 • 17,50 грн
 • 17,50 грн

№0046. 400*250*80мм "Мега"

 • 44,00 грн
 • 44,00 грн
 • 52,50 грн
 • 49,00 грн
 • 52,50 грн
 • 54,00 грн
 • 65,00 грн
 • 35,00 грн
 • 35,00 грн

№0047. 140*120*50мм "Компакт"

 • 17,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 16,00 грн
 • 16,00 грн
 • 16,00 грн
 • 11,00 грн
 • 11,00 грн

№0048. 280*390*30мм "Милан"

 • 26,00 грн
 • 26,00 грн
 • 42,50 грн
 • 42,50 грн

№0049. 280*280*150мм "Макси"

 • 65,00 грн
 • 55,00 грн