Категории

Список коробок по моделям

№0001. 77*80*28мм "Стандарт"

 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 5,20 грн
 • 5,95 грн
 • 4,50 грн
 • 5,05 грн
 • 7,50 грн
 • 5,05 грн
 • 7,50 грн

№0002. 60*75*25мм "Футляр"

 • 5,10 грн
 • 5,10 грн
 • 5,10 грн
 • 5,10 грн
 • 4,35 грн
 • 4,65 грн
 • 5,25 грн
 • 5,95 грн
 • 5,95 грн
 • 4,60 грн

№0003. 90*90*50мм "Премиум"

 • 11,80 грн
 • 11,80 грн
 • 13,50 грн
 • 13,50 грн
 • 10,05 грн
 • 10,05 грн
 • 11,00 грн
 • 12,20 грн
 • 19,10 грн
 • 10,90 грн
 • 11,65 грн
 • 13,50 грн
 • 6,35 грн
 • 6,30 грн
 • 10,50 грн
 • 10,70 грн
 • 10,50 грн
 • 10,70 грн
 • 10,90 грн
 • 11,90 грн
 • 10,05 грн
 • 8,60 грн

№0004. 110*110*40мм "Ручка - сердечко"

 • 10,30 грн
 • 11,60 грн
 • 5,50 грн
 • 10,30 грн
 • 10,30 грн
 • 10,50 грн

№0005. 175*125*98мм "Сумочка"

 • 31,50 грн
 • 31,50 грн

№0006. 55*55*55мм "Бонбоньерка"

 • 7,15 грн
 • 7,30 грн
 • 7,15 грн
 • 7,15 грн
 • 7,15 грн
 • 5,25 грн
 • 5,35 грн
 • 6,05 грн
 • 4,36 грн 7,15 грн
 • 4,36 грн 7,15 грн
 • 4,36 грн 7,15 грн
 • 7,90 грн

№0007. 320*320*50мм "Гранд"

 • 27,40 грн
 • 29,50 грн

№0008. 200*95*50мм "Пенал"

 • 27,15 грн
 • 27,15 грн
 • 27,40 грн
 • 17,50 грн
 • 17,60 грн
 • 17,60 грн
 • 17,60 грн
 • 17,60 грн
 • 13,40 грн
 • 13,75 грн
 • 22,50 грн
 • 25,95 грн
 • 19,95 грн
 • 20,00 грн
 • 27,30 грн
 • 18,35 грн
 • 11,01 грн 18,35 грн
 • 16,56 грн 27,15 грн

№0009. 280*230*50мм "Топ"

 • 30,80 грн
 • 30,80 грн
 • 41,80 грн
 • 28,80 грн
 • 44,50 грн
 • 17,65 грн
 • 29,50 грн
 • 18,10 грн
 • 30,50 грн
 • 41,80 грн
 • 41,10 грн
 • 30,70 грн
 • 18,73 грн 30,70 грн

№0010. 140*85*45мм "Медиум"

 • 8,70 грн
 • 8,70 грн
 • 17,40 грн
 • 16,45 грн
 • 16,20 грн

№0011. 190*190*145мм "Шестиугольная"

 • 20,05 грн
 • 20,05 грн
 • 20,50 грн

№0012. 65*105*70мм "Бонбоньерка - Кусочек торта"

 • 6,10 грн
 • 8,00 грн
 • 8,00 грн
 • 7,30 грн

№0013. 70*70*30мм "Натуральная"

 • 5,70 грн
 • 4,90 грн
 • 6,40 грн
 • 4,85 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн
 • 5,30 грн

№0014. 185*95*35мм "Натуральная 2"

 • 6,90 грн
 • 6,90 грн
 • 11,30 грн
 • 10,45 грн
 • 11,30 грн
 • 11,80 грн
 • 11,30 грн
 • 9,20 грн
 • 7,55 грн
 • 13,65 грн
 • 7,75 грн
 • 13,65 грн

№0015. 220*80*75мм "Сундучок"

 • 8,10 грн
 • 8,50 грн
 • 12,95 грн
 • 12,95 грн
 • 13,20 грн

№0016. 75*75*75мм "Бонбоньерка классическая"

 • 6,25 грн
 • 8,30 грн
 • 6,25 грн
 • 7,05 грн
 • 10,85 грн
 • 10,85 грн
 • 7,05 грн

№0017. 100*100*100мм "Для чашки"

 • 12,00 грн
 • 11,20 грн
 • 8,85 грн
 • 11,25 грн
 • 7,65 грн
 • 15,65 грн
 • 7,75 грн
 • 16,30 грн
 • 11,15 грн
 • 8,95 грн

№0018. 70*70*30мм "Для бижутерии / ювелирки"

 • 5,30 грн
 • 5,40 грн
 • 7,35 грн
 • 7,35 грн
 • 8,90 грн
 • 8,90 грн
 • 7,95 грн
 • 14,55 грн
 • 7,95 грн
 • 0,70 грн
 • 2,90 грн
 • 2,90 грн
 • 2,90 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн
 • 2,15 грн

№0019. 50*50*30мм "Для бижутерии / ювелирки - 2"

 • 4,70 грн
 • 5,35 грн
 • 6,05 грн
 • 6,05 грн

№0020. 75*45*90мм "Бонбоньерка - принцесса"

 • 5,05 грн
 • 5,60 грн
 • 5,05 грн
 • 5,60 грн
 • 3,08 грн 5,05 грн
 • 3,80 грн
 • 6,25 грн
 • 3,30 грн
 • 0,50 грн
 • 0,50 грн
 • 0,50 грн

№0021. 50*50*45мм "Бонбоньерка - сердечная"

 • 4,75 грн
 • 3,54 грн 5,80 грн

№0022. 60*60*70мм "Бонбоньерка - бабочка"

 • 3,80 грн

№0023. 90*90*25мм "Квадро"

 • 9,45 грн
 • 8,60 грн
 • 8,75 грн
 • 8,30 грн
 • 5,06 грн 8,30 грн
 • 8,55 грн
 • 13,60 грн
 • 14,55 грн
 • 5,90 грн
 • 8,60 грн
 • 6,10 грн

№0024. 215*135*70мм "Ваниль"

 • 17,35 грн
 • 15,00 грн
 • 16,70 грн
 • 16,70 грн
 • 9,35 грн
 • 10,40 грн

№0025. 150*150*30мм "Квадриус"

 • 23,30 грн
 • 9,85 грн
 • 10,50 грн

№0026. 60*30*90мм "Париж"

 • 9,90 грн
 • 5,80 грн
 • 5,55 грн
 • 4,30 грн
 • 4,40 грн
 • 5,40 грн

№0027. 140*140*70мм "Подарочная"

 • 23,80 грн
 • 34,50 грн
 • 21,70 грн
 • 24,20 грн
 • 27,80 грн
 • 18,55 грн
 • 21,50 грн
 • 21,70 грн
 • 21,70 грн
 • 22,50 грн
 • 11,80 грн
 • 12,80 грн
 • 20,80 грн
 • 22,90 грн
 • 18,90 грн
 • 18,90 грн
 • 20,60 грн
 • 11,32 грн 18,55 грн

№0028. 195*130*50мм "Стильная - мини"

 • 14,30 грн
 • 14,30 грн
 • 7,00 грн
 • 7,00 грн

№0029. 210*70*30мм "Футляр 2"

№0030. 200*100*70мм "Открытие"

 • 9,55 грн
 • 11,95 грн
 • 11,95 грн
 • 10,05 грн

№0031. 170*170*30мм "Для набора"

 • 17,40 грн
 • 18,00 грн
 • 28,90 грн
 • 27,10 грн
 • 2,80 грн
 • 2,85 грн
 • 3,70 грн
 • 3,55 грн
 • 18,35 грн

№0032. 240*160*50мм "Конфетная"

 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 20,00 грн
 • 12,90 грн
 • 12,30 грн
 • 20,40 грн
 • 12,44 грн 20,40 грн
 • 20,95 грн
 • 11,70 грн 19,50 грн

№0033. 180*180*60мм "Бавария"

 • 19,00 грн
 • 19,00 грн
 • 24,95 грн
 • 24,70 грн
 • 24,70 грн
 • 24,70 грн
 • 12,60 грн
 • 20,95 грн
 • 13,20 грн
 • 21,70 грн

№0034. 260*175*175мм "Свадебный сундучок"

 • 25,00 грн

№0035. 280*90*55мм "Длинная 2"

 • 19,35 грн
 • 19,35 грн
 • 36,70 грн
 • 10,40 грн
 • 11,50 грн

№0036. 171*57*37мм "Для макарон - 3шт"

 • 7,60 грн
 • 9,20 грн
 • 8,15 грн
 • 11,70 грн
 • 6,25 грн
 • 8,60 грн
 • 5,60 грн
 • 9,55 грн

№0037. 280*180*100мм "Универсальная"

 • 16,30 грн
 • 4,85 грн
 • 18,20 грн
 • 4,85 грн
 • 28,50 грн
 • 28,50 грн

№0038. 240*80*30мм "Длинная"

№0039. 250*200*50мм "Стильная"

 • 23,20 грн
 • 22,50 грн
 • 21,70 грн
 • 10,85 грн
 • 11,95 грн

№0040. 150*150*130мм "Украина"

 • 25,00 грн
 • 25,00 грн
 • 20,00 грн
 • 14,30 грн
 • 13,50 грн

№0041. 100*30*150мм "Большой Париж"

 • 10,10 грн
 • 10,10 грн
 • 8,80 грн
 • 8,80 грн
 • 6,95 грн
 • 6,85 грн
 • 9,05 грн

№0042. 110*110*180мм "Пасхальная"

 • 10,80 грн
 • 11,40 грн

№0043. 265*155*35мм "Презент"

 • 20,90 грн
 • 20,90 грн
 • 20,90 грн
 • 20,90 грн
 • 14,55 грн
 • 15,60 грн

№0044. 208*200*31мм "Пряничная"

 • 14,70 грн
 • 14,70 грн
 • 26,20 грн
 • 22,15 грн
 • 14,30 грн
 • 4,80 грн
 • 14,30 грн
 • 4,80 грн

№0045. 215*140*50мм "Техно"

 • 12,95 грн
 • 12,95 грн

№0046. 400*250*80мм "Мега"

 • 52,50 грн
 • 54,00 грн
 • 59,40 грн
 • 27,50 грн
 • 30,30 грн

№0047. 140*120*50мм "Компакт"

 • 14,90 грн
 • 18,90 грн
 • 18,90 грн
 • 14,90 грн
 • 14,90 грн
 • 14,90 грн
 • 9,70 грн
 • 10,50 грн
 • 16,05 грн

№0048. 105*105*75мм "Днепр"

№0049. 280*280*150мм "Макси"

 • 65,00 грн
 • 65,00 грн
 • 65,00 грн
 • 43,10 грн
 • 39,90 грн

№0050. 140*75*30мм "Моцарт"

 • 7,65 грн
 • 7,65 грн

№0051. 90*90*90мм "Куб"

 • 8,85 грн
 • 9,55 грн
 • 7,20 грн
 • 7,35 грн

№0052. 200*50*50мм "Macaron"

 • 20,00 грн
 • 19,75 грн
 • 25,70 грн
 • 20,95 грн
 • 18,20 грн
 • 10,40 грн
 • 18,70 грн
 • 11,20 грн
 • 11,90 грн
 • 12,60 грн
 • 17,70 грн
 • 12,70 грн

№0053. 200*200*100мм "Киев"

 • 37,90 грн
 • 39,00 грн
 • 39,00 грн
 • 37,00 грн
 • 56,60 грн
 • 19,70 грн
 • 30,80 грн
 • 21,20 грн
 • 32,50 грн
 • 33,00 грн
 • 37,90 грн
 • 32,50 грн
 • 30,95 грн
 • 31,90 грн

№0054. 150*110*40мм "Футляр 4"

 • 6,45 грн

№0055. 115*80*30мм "Футляр 5"

 • 6,15 грн

№0056. 160*160*240мм "Купол"

 • 27,10 грн
 • 25,60 грн
 • 17,40 грн
 • 18,60 грн

№0057. 175*155*40мм "Сувенир"

 • 10,80 грн
 • 10,80 грн

№0058. 120*70*30мм "Сладость"

 • 9,60 грн
 • 12,10 грн
 • 10,80 грн
 • 7,05 грн
 • 6,85 грн

№0059. 210*40*20мм "Для браслета"

 • 6,90 грн
 • 6,90 грн
 • 8,90 грн
 • 9,30 грн

№0060. 120*120*100мм "Япония"

 • 8,60 грн
 • 8,80 грн

№0061. 250*170*80мм "Кексовая"

 • 18,30 грн
 • 18,30 грн
 • 18,30 грн
 • 18,30 грн
 • 17,40 грн
 • 3,85 грн

№0062. 40*40*35мм "Бусинка"

 • 7,50 грн
 • 7,50 грн
 • 7,50 грн

№0063. 200*150*30мм "Пряничная - мини"

 • 11,80 грн
 • 11,80 грн
 • 9,60 грн

№0064. 180*120*80мм "Мини-кейк"

 • 15,20 грн
 • 15,20 грн

№0065. 290*250*90мм "Универсальная 2"

 • 18,60 грн
 • 21,30 грн

№0066. 200*170*100мм "Шестигранная"

 • 26,50 грн
 • 26,50 грн

№0067. 115*115*115мм "Кубик с ручкой"

 • 14,40 грн
 • 14,40 грн

№0068. 210*150*25мм "Конверт"

 • 14,00 грн